Næringsmegling

Våre forsikringsmeglere skreddersyr forsikringsløsninger tilpasset deres virksomhet. Forsikringsbehovet er forskjellig fra bransje til bransje, og vi erfarer at en gjennomgang sammen oss er en god investering. Dere får fast kontaktperson som følger opp etter avtalt plan. Vi gir dere bedre råd enten det gjelder nye forsikringsdekninger, skadesaker, eller fakturaspørsmål. Vår målsetting og stolthet er å ha fornøyde kunder, og vi leverer en høy grad av service med svært god tilgjengelighet og hurtige tilbakemeldinger.

Prøv oss som megler dere også, vi står med glede til rådighet for å finne riktige og gode løsninger ut fra behov og budsjett for deres bedrift! Vi megler følgende dekninger i tillegg til å gi bedre råd…

Ting – og ansvar

 • Ansvarsforsikring: Bedrift, Produkt, Profesjon, Formue, Byggherre, Styre mm
 • Bedrift- / Næringsliv forsikring
 • Avbruddsforsikring
 • Næringseiendom
 • Bil, Storbilforsikring / Storbilforsikring / Flåteforsikring
 • Arbeidsmaskin
 • Garantiforsikringer i hht, Bustadoppføringslova, Kontraktsgarantier, Husleie, Skattekrav, Løyvegarantier mm
 • Maskinforsikring
 • Kriminalitetsforsikring
 • Cyberforsikring
 • Transportforsikring

Personforsikring

 • Yrkesskadeforsikring
 • Fritidsulykkeforsikring
 • Behandling / Helseforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Tjenestereiseforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • OTP  (Obligatorisk tjenestepensjonsforsikring)
 • Sykelønnforsikring
 • Sykeavbruddsforsikring
 • Kompanjongforsikring