Næringsforsikring

Våre forsikringsrådgivere skreddersyr forsikringsløsninger tilpasset din virksomhet. Forsikringsbehovet er forskjellig fra bransje til bransje, og vi erfarer at en gjennomgang sammen oss er svært lønnsomt. Du vil få din faste kontaktperson som følger deg opp etter avtalt plan. Gir bedre råd enten det gjelder nye forsikringsdekninger, skadesaker, fakturaspørsmål, eller hva det måtte være. Vi setter vår stolthet i å ha fornøyde kunder, og vi leverer en høy grad av service med svært god tilgjengelighet og raske tilbakemeldinger.

Prøv oss du også, vi står med glede til rådighet for å se hva vi kan gjøre for din bedrift!

Ting – og ansvar

 • Ansvarsforsikringer
 • Arbeidsmaskin
 • Avbruddsforsikring
 • Bedriftsforsikring
 • Bilforsikring/Storbilforsikring/Flåteforsikring
 • Bygg og byggsikkerhetsgarantier
 • Butikk/kontorforsikring
 • Eiendom
 • Entreprenør/prosjektforsikring
 • Fornybar energi
 • Maskinforsikring
 • Sjøforsikring, båt, flytebrygger mm
 • Transportforsikring

Personforsikring

 • Yrkesskadeforsikring
 • Behandlingsforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Sykelønnforsikring
 • Sykeavbruddsforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Kompanjongforsikring
 • Uføreforsikring
 • Kritisk sykdomsforsikring
 • Uførerente
 • Reiseforsikring
 • Tjenestereiseforsikring
 • OTP  (Obligatorisk tjenestepensjonsforsikring)