Hvorfor velge Forenede?

Vi er uavhengige og jobber for deg som kunde, ikke for forsikringsselskapene. Vår målsetting er å finne beste leverandør tilpasset ditt behov og budsjett. Forenede megler forsikringsløsningen vi sammen kommer frem til, og foreslår beste løsning til den beste prisen. Vi håndterer all kommunikasjon med forsikringsselskapene og hjelper dere med å administrere forsikringsavtalene.

Forenede er en forsikringsmegler som uavhengig av forsikringsselskap jobber for dere som kunde. Vår målsetting er å finne beste leverandør tilpasset deres behov og budsjett.

Mer enn 35 år bransjeerfaring muliggjør best mulig identifikasjon av forsikringsbehov tilpasset deres virksomhet.

Forenede megler forsikringsløsningen vi sammen kommer frem til, og foreslår best mulig løsning til den beste prisen.

Vi håndterer kommunikasjon med forsikringsselskapene og hjelper dere med å administrere forsikringsavtalene.

Vi gir dere personlig service og er tilgjengelig ved eventuelle spørsmål eller problemer, samt hjelper gjennom eventuelle prosesser med å håndtere skade eller krav.

Om megling ikke fører til løsningsforslag bedre enn dagens løsning, står dere fritt til å avslutte samarbeidet uten kostnader.

Vi gir dere bedre råd…